طالع بینی ازدواج زن متولد فروردین

طالع بینی ازدواج زن متولد فروردین

طالع بینی ازدواج زن متولد فروردین ( قوچ )

March 21 – April 19

ممكن است تصور كنید كه عشق همه چیز زندگی است ، در حالی كه او چنان مجذوب دنیای خاص خویشتن است كه در عمل فقط آن را همه چیز زندگی می داند. او بیش از هر زن دیگری در این دنیا میتواند بدون مرد زندگی كند. طبیعی است كه زندگی بدون مرد ، مفهومش زندگی بدون احساسات عاشقانه نیست.

او همیشه دلش میخواهد و شاید بتوان گفت نیازمند آن است كه قلب مهربان و خواب های طلایی اش به خاطر او بتپد و به همین دلیل هم همیشه یك چنین موجودی در ذهنش وجود دارد و موجودی كه ممكن است مربوط به سالهای طولانی گذشته و یا سالهای بسیار دور آینده باشد اما به هر حال او درشب های مهتابی بهار به این عشق رو یایی خود می اندیشد و جالب آنكه با وجود چنین آرزوی عمیقی اگر چنین شخصی وجود خارجی نداشته باشد ، كمبود آن را احساس نمیكند زیرا همیشه در ضمیر ناخود آگاهش معتقد است كه هر كاری که یك مرد میتواند بكند ، خودش قادر است بهتر از آن را انجام بدهد.

زن متولد فروردین خودش راهش را در زندگی باز می كند و مایحتاج زندگیش را خودش فراهم می آورد و از حقش دفاع می كند بدون اینكه نیازی به وجود خودش خودش فراهم می آورد و از حقش دفاع می كند بدون آنكه نیازی به وجود یك مرد داشته باشد. به نظر او انجام كارهایش به دست خودش خیلی سریعتر از آن صورت می گیرد كه به انتظار دیگری بنشیند و طبیعی است كه یك چنین خصوصیاتی به مزاج مغرور مردها خوشایند نیست.

زن متولد فروردین مثل مرد متولد این ماه خواهان رهبری و پیشتازی است و این خواسته شامل تمایل او به برداشتن اولین قدم در امور عشقی نیز میگردد. دختران متولد این ماه همیشه تعدادی عاشق سینه چاك در اطراف خود دارند و با وجود این همیشه در تخیلات خود دنبال كسی می گردند كه جزو این عده نباشد.

او در صورت لزوم می تواند سریعا همرنگ جماعت بشود ولی در عین حال دارای آن سر سختی نیز هست كه بتواند از راحتی ها چشم بپوشد و با سیل مخالفت ها بجنگد و به سینه هر مردی كه عشقش را مورد تهدید قرار داده است ، دست رد بزند و این درست نمونه كاملی از خصوصیات اخلاقی یك متولد ماه فروردین است و او حتی پس از اینكه در زیر ضربات خرد كننده حوادث به كلی درمانده شد و مردی كه دوستش داشت و جانش را برای خاطر او به خطر انداخته بود تركش كرد ، باز قادر است بگوید « باشد و فردا هم برای خودش روز دیگری است » و این برای آمدنش انتخاب كرده است. زنی با قدرت فراوان كه میتواند بر همه غمنامه ای یك نقطه پایان بگذارد و قادر به ایفای كامل نقش یك زن است و یعنی فرو ریختن اشك در موقع لزوم و به عهده گرفتن نقش مرد به هنگامی كه مردی در زندگی او وجود نداشته باشد.

طبیعی است داشتن یك چنین خصوصیات تهاجمی چندان جالب نیست اما خوش بینی و امید او به آینده روشن ، ضامن معتبری برای سعادتمند شدنش می باشد. زن متولد فروردین ، در صورت مساعد بودن زمینه در ابراز عشق پیشقدم می شود ، بگذارید او بفهمد كه دوستش دارید اما خیلی هم دنبالش نروید ! وفاداری او به عشق تا زمانی كه شما به آن پایبند باشید ، خارق العاده است زیرا او اصولا موجودی رمانتیك می باشد.

او به هیچ صورت مایل نیست كه شكار بشود اما اگر دید كه شما تعقیبش نمی كنید ، دلسرد می گردد با اینكه او از مردی كه بخواهد به طور كامل بر وی مسلط باشد ، گریزان و از مردی هم كه خودش را روی پاهای او بیندازد رویگردان و بیزار است. متولد فروردین قبل از آنكه بگذارد گرمی عشق سراسر وجودش را در بر گیرد ، می خواهد با مرد دلخواهش دست و پنجه نرم كند تا در این كشاكش طعم قدرت مردانه او را بچشد.

او به طرز باور نكردنی رویایی است و همیشه آرزو دارد پرنس مورد علاقه اش سوار بر اسب سفید بیاید و او را برباید و به خاطر عشق او با دنیا بجنگد و آنچه را میخواهد در اختیارش بگذارد ، بدون اینكه قدرت مردانگی خود را فراموش كند و چون یك چنین موجودی فقط در رویا وجود دارد ، اغلب تنها میماند.

روزهایش روشن و مملو از هیجان است و شب هایش تاریك و خاموش اما شعله های امید هرگز در قلبش خاموش نمی شوند و او پس از هر شكست قدم تازه ای پیش می گذارد. او باید از عشق خود احساس غرور كند اما این امر نباید موجب شود كه شما ذوق و استعداد او را نادیده بگیرید و هر قدر نیازمندی شما زیادتر باشد ، باز كوشش می كند كه دو برابر آن نیازمندی های شما را بر آورده سازد.

او می تواند از خطای دوستانش چشم بپوشد ، مال و وقتش را صرف دیگران كند اما وقتی پای دل به میان آمد ، ناگهان موجود دیگری میشود. آنچه كه دارد از آن اوست و این امر قاطعیت مطلق دارد. كوچكترین خطایی می تواند حسادت او را مثل یك بمب منفجر كند. مراقب باشید كه در حضورش از هنرمند مورد علاقه خود تعریف نكنید و یا از زن دیگری با اینكه از دوستان او باشد ، صحبتی به میان نیاورید.

مردی كه زنش متولد فروردین است ، بهتر است در اداره منشی مرد داشته باشد. این زن حد متوسط ندارد و اگر دلش بشكند ، در مدتی بسیار كوتاه از توده آتش تبدیل به قطعه یخ می گردد اما نكته مهم این است كه آتش او زود خاموش می شود و سردیش ابدی است.

زن متولد ماه فروردین چه قبل از ازدواج و چه بعد از آن خواهان آزادی فراوان است و متوقع است كه شما به وی و وفاداریش اطمینان كامل داشته باشید در حالی كه عكس این امر را الزامی نمیداند. او با اینکه تمایل شدیدی به آزادی خود دارد ، فوق العاده به همسرش وفادار است.  متولد این ماه به طور طبیعی قادر به دوست داشتن دو مرد نیست زیرا بیش از آن صاف و صادق است كه بتواند یك چنین نقش ریا كارانه ای را به عهده بگیرد و ایفای نقش كند. اگر این زن، شوهر داشته باشد و عاشق مرد دیگری گردد ، قبل از آن كه به وی خیانت كند ، رك و راست حقیقت را به شوهرش میگوید كه دیگر نمیتواند زندگی مشتركی داشته باشد.

زن متولد فروردین میتواند شور و هیجانی بسیار عمیق و تخیلاتی عارفانه داشته باشد. او هر نوع رابطه ای را صمیمی و حقیقی و ابدی میداند و خیانت را به كلی احمقانه و غیر ضروری میداند. عشق او مثل حركات و گفتارش بی غل و غش و پوست كنده است. زن متولد برج واجد قابلیت های زیادی است به طوری كه تقریبا از عهده انجام هر كاری از فروشندگی تا نخست وزیری بر می آید !

اگر در ارتش باشد ، خشونت یك گروهبان را به خود می گیرد و اگر مدل باشد ظرافت های یك دختر تمام عیار جوان را در خود بوجود می آورد. در هر صورت به شغل و كارش علاقه مندی نشان می دهد و به این دلیل كمتر ممكن است از كارش به خاطر عشقش دست بردارد.

البته از آنجا كه او دختر رمانتیكی است ، این امكان وجود دارد كه اگر عاشق شود ، به خیال تحقق بخشیدن به رویاهای طلائی خود و داشتن خانه كوچك و زیبای چوبی در حاشیه جنگل و نشستن جلوی بخاری كه تکه های هیزم در آن شعله ور است و لذت بردن از زندگی در جوار معشوق موقتا كارش را رها كند و اما وقتی كه رنگ های این خانه جلای اولیه اش را از دست داد و سقفش شروع به چكه كرد آنوقت با سرعت به جستجوی كسب و كار و موقعیت اجتماعی خود بر می خیزد. جلویش را نباید گرفت ، زیرا اگر خواسته های روحی متولد فروردین ماه بر آورده نشود ، خیلی ساده از هر مشكل كوچكی كوه بزرگی میسازد و دردسر درست میكند.

در عمل تقریبا كاری وجود ندارد كه زن متولد فروررین ازعهده اش برنیاید. اگر او چیزی را بخواهد و یا احساس كند كه داشتنش ضروری است ، مصمم قدم پیش میگذارد اعم از این كه آن كار انجام شدنی باشد یا نباشد و به همین ترتیب در مقابل مشكلات چنان پایداری از خود نشان می دهد و چنان خود را با محیط تطبیق می دهد كه باورش به راستی مشكل است.

زنی را میشناختم كه به علت خراب شدن وضع مالی شوهرش مجبور بود با سه بچه خود در یك آپارتمان دو اتاقه زندگی كند. او روزی در خانه با خانمی كه فال قهوه می گرفت و اصلا با یكدیگر آشنایی نداشتند ، بر خورد كرد و این خانم پس از نگاه كردن به فنجان قهوه كه از آن نوشیده بود ، با ناراحتی گفت كه زندگی سختی در انتظارش می باشد و این زن صادقانه پرسید : می توانید بگوبید كه این زندگی تلخ از كی شروع می شود؟ همین خانم یك روز به سرش زد كه سگ هم بیاورد و چون صاحبخانه به او گفت كه : خانم شما خودتان هم برای دو اتاق زیادی هستید تا چه رسد به اینكه سگ بیاورید! برای جامه عمل پوشاندن به خواسته اش ناگهان به فعالیت افتاد و به این در و آن در زد و یك دوره كلاس كار با كامپیوتر را دید و خلاصه در كمتر از یك سال وضع زندگی خود را از این رو به آن رو كرد و با درآمد خوبی كه نصیبش شده بود ، آپارتمان بزرگتری گرفت و سگ دلخواهش را به خانه آورد. او تمام این و تلاش را فقط برای آوردن یك سگ به خانه و باز كردن جا برای آن سگ تحمل كرد.

زن متولد برج قوچ به علت خوش بینی زیاد ، همیشه معتقد است كه تیره روزی و ناكامی سرانجام روزی بر طرف می شود و آفتاب همیشه زیر ابر نمی ماند و به علت داشتن چنین طرز تفكری است كه به معجزه اعتقاد دارد و معجزه هم برای كسانی كه به آن اعتقاد دارند همیشه رخ میدهد.

زن متولد فروردین در كارهای خود بسیار عجول است و در نتیجه چه بسیار دفعاتی كه این عجله اشكالاتی به وجود می آورد اما او تا اولین تارهای خاكستری رنگ در لابلای مو هایش پیدا نشده است باید هر چیزی را خودش از راه تجربه یاد بگیرد !

او به غرور خود پایبندی نشان می دهد و اعتقادش بر این است كه شكسته شدن غرور پایان زندگی است.

از لحاظ عشق این امكان وجود ندارد كه زن متولد شده در ماه فروردین فریب گرگ های در لباس میش را بخورد و او را در مقابل زن فریب ها مصونیت دارد و خطر بزرگتر او را از جانب مرده های ایده ال و رومانتیك تهدید می كند كه تازه در این مورد نیز او بارها مرده ایده آلی را كه سر راهش قرار بگیرد ، در بوته آزمایش قرار می دهد.

كمتر زنی ممكن است مثل زن متولد فروردین ماه مددكار و دادرس باشد. او خیلی راحت برای اطرافیانش هدیه ای گران قیمت میخرد و در موقع بیماری از ایشان پرستاری می كند و به آنها پول قرض می دهد و سعی می كند بر ایشان كار پیدا كند و در مقابل انتظار جبران هم دارد. او هر كاری را با شور و حرارت خاص انجام می دهد و اما شخصا منكر داشتن یك چنین خصوصیاتی است كه اگر غمگین بود ، شوهرش هم غمگین و اگر شاد بود شوهرش هم شاد باشد.

او نه تنها مایل است كه دوستان همسرش را بشناسد و از میزان پس اندازه او خبر داشته باشد و جزئیات كارش را بداند ، بلكه حتی میخواهد كه در خواب و رویای او نیز شریك باشد و همین حق را برای او محترم میداند. اگر بفهمد كه همسرش چیزی را از او پنهان كرده است ، دیوانه میشود و عصبانیت او واقعا ناخوشایند است. هرگز نباید جلو دیگران كوچكترین ایرادی از لباس پوشیدن و آرایش كردن و رفتارش گرفته شود. اگر این نكته ها رعایت شود ، او هم نسبت به رعایت حال و شخصیت شما در میان جمع پایبندی وسواس آمیزی نشان می دهد.

جریحه دار كردن غرور و یا به مسخره گرفتن احساساتش قلب او را می شكند. اگر او با یك چنین رویدادی مواجه بشود ، به آغوش همسرش پناه می برد و در آن لحظه دنیا برایش تیره و تار است ، او خود را عمیقا بی دفاع و آسیب دیده احساس میكند و اینجاست كه همسرش این امكان استثنایی را پیدا می كند تا موقعیت خود را در روح و قلب او استحكام بیشتری ببخشد.

او عاشق قدرت است و میخواهد كه همیشه واجد آن باشد و وقتی احساس كرد آن را از دست داده است ، باید از جایی دوباره کسب قدرت كند. حالت ایده ال و خوش بینی بیش از حد زن متولد فروردین اغلب باعث می شود كه به هنگام مواجه شدن با حقایق زندگی آزرده خاطر بشود ، در چنین مواقعی دستیابی به قلب او كار فوق العاده ساده ای است. اندكی نوازش و بازگرداندن اعتماد به نفس به او درهای دلش را به سرعت باز می كند. او صمیمانه انتظار دارد كه همسرش در صورت لزوم با تمام قوا به جانبداری از او برخیزد و با دشمن مقابله کند ( اما شما این كار را چنان انجام بدهید كه راه برگشت از بین نرود زیرا همسرتان ممكن است خیلی زود یك چنین تصمیمی بگیرد ) اگر مرد دلخواه خود را پیدا كند ، به راحتی از همه چیز دست بر می دارد ، او بدون وفاداری و صفای عاشقانه ، زندگی را هیچ میداند.

به عنوان زن خانه شریكی دلسوز و یار و یاور است. احتمالا خواهان داشتن كاری در خارج از منزل است زیرا محیط خانه برای شور و هیجانی كه در وی وجود دارد ، بسیار كوچك و محدود كننده است. عصبانیتش شبیه به جرقه ای است كه ناگهان از آتش بیرون می ریزد و ناگهان ظاهر میشود و زود هم از بین می رود اما تعداد این جرقه ها معمولا بیشتر از مواردی است كه می تواند آرامش خیالی برای شوهرش ایجاد كند.

نكته ای كه باید به آن توجه كرد این است كه عصبانیت هایش ظاهری است ولی لطف و مهربانی اش عمیق و واقعی است. کمی پر حرف است اما حرف هایش سطحی و بی پایه نیست و در آن آثار هوشمندی كاملا قابل مشاهده است و به این دلیل هم انتظار همدردی دارد.

همسر چنین زنی مجبور است او را به هنگام بیماری به زور به رختخواب بفرستد اما باید كنارش بنشیند و دستش را در دست بگیرد. زن متولد فروردین در خانواده فوق العاده فداكار و كمك رسان است. اگر همسرش بیكار شود ، بدون تاخیر كاری پیدا میكند و نمیگذارد چرخ زندگی از حركت بایستد اما به طور حتم برای همسری كه درآمدش از او كمتر باشد احترامی قائل نیست (  اگر چه او را ترك نمیكند اما شاید به علت جریحه دار شدن غرورش دیگر آن شادی سابق را نشان نمی دهد ). تعریف از آرایش زنی دیگر نیز همین حالت را در او به وجود می آورد اما خطرات احتمالی این كار خیلی بیشتر است. اگر بتوانید محیط زندگی خود را پا بر جا نگاهدارید ، او را به طرزی واقعا باور نكردنی شاد و دوست داشتنی خواهید یافت.

او به عنوان مادر پیوسته مواظب است كه بچه هایش تمیز ، شاد و سلامت باشند . عقل معاش خارق العاده از خود نشان نمی دهد اما شما میتوانید او را یكی دو بار امتحان كنید. هیچ بعید نیست قابلیتش در این كار به اندازه ای كه مورد نظر شماست ، باشد. او ممكن است هر بار كه بچه اش گریه می كند ، بغلش نكند و یا مثل برخی از مادرهای دیگر در حمایت از كودكش روش اغراق آمیز نداشته باشد اما این بچه بدون شك مهربانی های مادرش را فراوان می بیند و عشق مادر به قدر كفایت نصیبش می گردد.

به علت داشتن تخیلات شاعرانه دنیایی مملو از زیبایی ها و رنگ ها در ذهن بچه هایش به وجود می آورد اما انضباط را هم لحظه ای فراموش نمیكند. تنبیه بدنی نمیكند ولی از حرفش هم بر نمیگردد. او خیلی زود عصبانی می شود و خیلی زود هم آرام میشود.

صمیمانه به همسرش كمك میكند كه به آرزوهایش جامه عمل بپوشاند. اگر همسر زن متولد فروردین فقط به اندازه نصف مقداری كه او به وی ایمان دارد ، به او ایمان داشته باشد ، زندگی زناشوئی آنها واقعا سعادتمندانه خواهدبود.

اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها