فال حافظ آنلاین

فال حافظ با معنی

امروز در خانه هر ایرانی یک دیوان حافظ یافت می‌شود و ایرانیان طبق رسوم قدیمی خود در روز عید نوروز بر سر سفره هفت سین و یا شب یلدا با کتاب حافظ فال می‌گیرند. برای این کار یک نفر از بزرگان خانواده یا کسی که بتواند شعر را به خوبی بخواند یا کسی که دیگران معتقدند به اصطلاح خوب فال می‌گیرد ابتدا نیت می‌کند یعنی در دل آرزویی می‌کند سپس به طور تصادفی صفحه‌ای را از کتاب حافظ می‌گشاید و با صدای بلند شروع به خواندن می‌کند.

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخه نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی

فال بگیر