آشنایی با عناصر و چرخه های فنگ شویی

آشنایی با عناصر و چرخه های فنگ شویی

آشنایی با عناصر و چرخه های فنگ شویی

عناصر 5 گانه در فنگ شویی.

بخش اصلی در فنگ شویی بر روابط میان نیروهای طبیعت استوار است که با 5 عنصر ( ووشینگ WuShing ) نشان داده میشود.

در فرهنگ غرب از 4 عنصر خاک . هوا . آب . آتش نام برده میشود اما در فرهنگ شرق از 5 عنصر نام برده شده است ، این عناصر از ارزش و اهمیت زیادی برخوردارند و در فرهنگ شرق معتقدند این عناصر نشانگر تغییرات بوده و به ترتیب آب SHUI » چوب MU » آتش HOU » خاک TU » فلز CHIN یکدیگر را میسازند.

5 عنصر فنگ شویی

چرخه سازنده و چرخه مخرب

چرخه سازنده در فنگ شویی

این چرخه با عنصر آب اغاز میشود و به این شکل است : آب ( آب چوب را تغذیه میکند ) »»» چوب ( چوب سوخت آتش است ) »»» آتش ( آتش خاک را بصورت خاکستر بوجود میاورد ) »»» خاک ( خاک فلز را ایجاد میکند ) »»» فلز ( فلز میتواند ذوب و به شکل مایع شود ).

این عناصر تا زمانی مفید هستند که در کنار یکدیگر و به شکل بالا باشند ، اگر در چرخه بالا جای یکی از عناصر تغییر کند این چرخه به چرخه ای مخرب و مشکل زا تبدیل خواهد شد.

چرخه مخرب در فنگ شویی

چرخه مخرب اینگونه است : آب ( آتش را خاموش میکند ) »»» آتش ( فلز را ذوب میکند ) »»» خاک ( آب را آلوده میکند ) »»» فلز ( چوب را خواهد برید ) »»» چوب ( خاک را فرسوده میکند ).

روش های از بین بردن تضاد عناصر در فنگ شویی

در صورت تضاد عناصر باید با افزودن عنصری جدید مابین این عناصر تضاد را از بین برد.

به عنوان مثال : آشپزخانه تحت تاثیر دو عنصر آب و آتش است و تضاد بین این دو عنصر میتواند برای سلامتی و خوشبختی خانه مضر باشد ، برای حل این مشکل باید از عنصر چوب که در چرخه عناصر بین این دو عنصر قرار دارد استفاده کرد و چرخه مخرب را به چرخه سازنده تبدیل کرد.

راه کارها : تضاد آب و آتش (  استفاده از عنصر چوب  ) ، تضاد چوب و فلز ( استفاده از عنصر آب ) ، تضاد چوب و خاک ( استفاده از عنصر آتش ) ، تضاد آتش و فلز ( استفاده از عنصر خاک ) ، تضاد خاک و آب ( استفاده از عنصر فلز ).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *