پیشگویی با کارت های ورق

پیشگویی دوره ای با کارت های ورق

پیشگویی با کارت های ورق . در هر چهار سری ( دل ، گشنیز ، خشت ، پیک ) 13 کارت وجود دارد که در مجموع 52 کارت میشود. کارت سری دل با عنصر آب مطابقت دارد و نشان دهنده عشق ، دوستی ، خوشبختی و نگرانی های شخصی است ، کارت سری خاج یا…

ادامه ...
سنجش میزان عشق با فال ورق

سنجش میزان عشق با فال ورق

فال سنجش عشق با ورق . اگر میخواهيد نظر طرف مقابل را نسبت به خودتان بدانيد اين فال را امتحان کنيد. ابتدا تمام کارت ها را با یکدیگر مخلوط کنید سپس کارت ها را چند بار بُر بزنید ( از کارت های پایینی برداشته و روی کارت های بالایی بگذارید ) به حالتی كه پشت…

ادامه ...
فال ورق عاشقانه

فال ورق – فال پاسور – فال احساس

فال احساس با کارت های پاسور . اکثرا با ورق های بازی پاسور آشنایی دارید همینطور با برخی شیوه های پاسور ، این ورق ها ۵۲ عدد هستند و به ۴دسته تقسیم میشوند ، برای فال گرفتن باید همه ۵۲ ورق را باهم مخلوط کنید و بُر بزنید. ابتدا ورق ها را خوب بُر بزنید…

ادامه ...