فال بله یا خیر

فال بله یا خیر ؟

فال بله یا خیر : فال بله یا خیر نوعی فال یا استخاره سریع و ساده است که برای انجام این فال تنها به چند برگ کاغذ و ظرفی آب نیاز دارید …

فال چای

فال چای

فال چای : فال چای قدمتی 3 هزار ساله دارد و یكی از روش های رایج و مورد علاقه آینده نگری است كه به عنوان سرگرمی از آن استفاده میشود …