تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف د )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف د )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف د )


دود : گرفتاری و تحمل رنج و عذاب ، گرفتار دردسر شدن است.


دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن ، دلالت بر خوشی زندگی ، گفتگو کردن ، بازگو شدن ناگفته ها.


دندان : دلالت بر یکی از اعضای خانواده است ، خانواده و بستگان ، غم و اندوه ، گزند و زیان.


دانه تسبیح : عشق و مهربانی ، اتفاقی خوش ، صاحب فرزند شدن و زیبایی و ظرافت.


دیوار : مانع ، دفاع از حریم ، وضع و حال شما در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.


در : مشکلی در کار قانونی یا کاری دولتی.


دامن : رنج و اندوه در برابر عشق ، نا امیدی ، در قابل عشق پایداری به خرج بدهید موفق میشوید.


دیگ : صاحب خانه ، کدبانوی خانه ، فردی خیر و کمک کننده به افراد نیازمند و تهیدست.


درخت : فراوانی ، پیروزی در بازی ، سرمایه گذاری.


درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیباست.


دست : دوستی و مهربانی ؛ نشانه توانمندی در عمل و قدرت است.


دست های باز :شانس در قمار و لاتاری است.


دست های آویزان : حماقت و بی اعتقادی در زندگی را نشان میدهد.


دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر غم و اندوه و تنگدستی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *