تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف خ )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف خ )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف خ )


خرس : دشمن بد ذات ، احمق و تند خو ، از این خصلت ها دوری کنید ؛ نشان دهنده تکیه گاه و یاور و یعنی اینکه متکی به کسی یا چیزی بودن.


خیمه : تامین مالی ، آفزایش مال و نعمت ، نگران آینده نباشید.


خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است ، به استعداد فوق العاده ای میرسد ، نشانه برکتی بزرگ و تحت حمایت والدین بودن.


خنجر : خطر بزرگ ، کسالت ، از دوستان نایاب بپرهیزید.


خفاش : شنیدن خبری بد یا عاقبتی ناخوشایند ، حرص و طمع تا سرحد دیوانگی.


خروس : نشانگر شهوت و غرور است ، اخطار و آماده باشی است برای شما ؛ نوید و مژده، انجام یا نیت انجام کاری خیر.


خرگوش : زود رنج ، در برابر حادثه سریع خود را میبازد ، در واقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.


خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارهاست. خانه ای داخل درخت ازدواجی خوشحال کننده ؛ خانه ای در محلی خلوت میراث ، زندگی خانوادگی خوش ، تندرستی و سعادت است.


خط : خطوط کج به دوستی های ساختگی و ظاهری ، دراز زندگی طولانی و راحت و یا مسافرت و پروژه ؛ خط مستقیم شکسته بیماری ؛ خط شکسته به مشقت و بی پولی ؛ خط مستقیم به درآمدی متوسط ، راحتی و آرامش اشاره میکند ؛ نشانه سفر، یك پروژه كه اگر خط مشخص و واضح باشد به معنای موفقیت آمیز بودن آن است.


خطوط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن کارها و نیت هاست.


خطوط تخم مرغی و مقطع : پایان امید ، رسیدن نامه یا رسیدن مهمان است.


خطوط شکسته : کار های درهم و بی نظم ، فقر اقتصادی.


خطوط منحنی : دوستان نا مناسب ، خیانت و دسیسه است.


خط مستقیم مقطع : خطر و کسالت ، خطری نزدیک به مرگ ممکن است رخ بدهد.


خط مستقیم بلند : زندگی طولانی همراه با حوادث و مسافرتهای سودمند.


خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام و خوش و متوسط است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *