تفسیر اشکال فال قهوه ( حروف ر ، ز )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حروف ر ، ز )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حروف ر ، ز )


ریسمان : عمر طولانی ، سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.


روباه : حیله گری و فریبنده بودن ، در اطراف شما فردی حیله گر ، فریبنده و دروغگو وجود دارد ، مواظب باشید.


راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر میشود ؛ راهی طولانی و مستقیم،به زندگی طولانی و بدون زحمت و راه پرمانع و مشقت ها اشاره میکند ؛ اگر سر راه بسته باشد کارتان انجام نمیگیرد و اگر باز باشد کارتان خاتمه میابد و انجام میپذیرد.


زنگوله : بگو مگو ، دعوا و بحث با اقوام و خویشان ، باید صبور باشید.


زنبور عسل : مال و نعمت ، خیر و برکت ، کسب ارث و میراث از راه صحیح.


زنبور : شخص مزاحم ، از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.


زن : نشان دهنده رسیدن به کسی است که دلتنگ او هستید ، شادی و کامیابی در زندگی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *