تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف ح )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف ح )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف ح )


حوض : علم و دانش ، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن علمش افزونی میابد.


حلقه شکسته : نا امیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.


حلقه : خواستگاری ، ازدواج خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی ؛ انجام یك معامله، خواستگاری و نامزدی.


حصار : در بند قرار گرفتن ، جای امن ، مدتی باید احتیاط کنید.


حبه : بیماری ، شفا ، بهبودی ، بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهد کرد.


حلقه گل : غصه ای که هنوز برطرف نشده است. حلقه بریده شده رهایی از غصه هاست و حلقه هایی كه نقطه هایی در میانشان باشد یعنی اینکه میل به داشتن فرزند تحقق میابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *