چیپس خرما

چیپس خرما

چیپس خرما : برای تهیه چیپس خرما ابتدا خرماها را بشویید و خشک کنید سپس هسته خرما را جدا و خرما را به تکه های کوچک خرد کنید …