تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف ش )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف ش )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف ش )


شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ، آماده باشید.


شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده ، آنهائی که گمراه میکنند ؛ از ایشان باید دوری کنید.


شاخ : موفقیت مالی ، دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان ، از فراوانی خود را نبازید.


شمع : شمع روشن عزت و نعمت است ، شادی و سرور به خانه شما روی می آورد ؛ محقق شدن یك آرزو، دریافت كمكی از ماوراء و قابلیت عمل كردن به یك قول بر آورده شدن حاجت ، نذر و نیاز.


شمشیر : مبارزه با دشمن ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.


شلوار : آبرو و حیثیت ، سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دو چندان میشود.


شطرنج : تهمت و دروغ ، بر کسی به باطل غلبه کردن و بر او تهمت بستن است.


شلوغی : شرکت در یک اجتماع و مراسم .


شهاب : خبرهای غیر منتظره و خوب و امیدواری در زندگی و رسیدن به ارزوهاست.


شتر : ثروت ماندگار ، خیر و برکت و روزی فراوان است.


شکل های نامشخص : قابله ، مخالفت ، ناراحتی یا گم کردن پول است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *