تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف س )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف س )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف س )


سوزن : دوست و غمخوار ، حاجتش بر آورده خواهد شد و به مرادش خواهد رسید.


سگ : دشمنی پست و فرومایه اما مهربان و وفادار ، سگ دونده دریافت خبری خوب ؛ سگ خوابیده تنبلی و شوخی و کنایه.


سطل : مدد گرفتن ، کنیز ، خدمتکار ، خدمتکاری به خدمتش در می آید.


سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده.


ستاره : مقام و منزلت ، با علما و دانشمندان ملاقات میکند ، بردن در یک مسابقه و درخشش در جمع دوستان و دوست داشتنی بودن و به معنی شانس است ؛ ستاره به خوش شانسی،خوشبختی مداوم،انتظار طولانی تعبیر میشود.


سپر : پناه دهنده از امور ناپسند ، محافظت شده از جایی.


سکه : رهائی از فقر و بدبختی ، نجات پیدا کردن از قرض و بدهی و علامت پول است.


سیب : صاحب فرزند شدن ، با خیر و خوشی از راه دور دریافت کردن و برکت کامل و خوب بودن است.


سوسک : قبل از اینکه آبرویتان برود کناره گیری کنید ، رسوایی و بدشانسی ؛ به وجود بعضی مسائل کوچک و اجباری بودن حل این مسائل اشاره دارد.


سوسمار : دشمن نادان ، قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.


سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا و زرنگی تعبیرش است.


سر شیر : برآورده شدن آرزرو،برطرف شدن دلتنگی است.


سر انسان با دو دست دراز : جسارت ، باهوشی و دارای مقام ارجمند شدن تعبیر میشود.


سه پایه : حیله و نیرنگ ، دسیسه و توسل به زور تعبیر میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *