سالاد کاهو رمانتیک

سالاد کاهو رمانتیک

سالاد کاهو رمانتیک : برای تهیه سالاد کاهو رمانتیک یا سالاد کاهو قلبی ابتدا برگ های کاهو را روی هم قرار دهید و به شکل قلب برش بزنید …