زمان و مکان مناسب و نامناسب خوابیدن

زمان و مکان مناسب و نامناسب خوابیدن

زمان و مکان مناسب و نامناسب خوابیدن


خواب عیلوله

خواب بین طلوع خورشید تا روشنایی کامل خورشید است که باعث ضعف بدن و بیماری میشود.


خواب فیلوله

خواب پس از طلوع  آفتاب و ابتدای روز می باشد و باعث سردی بدن ، کسالت و بی‌نشاطی در طول روز می‌شود ، این خواب باعث کم شدن برکت است و بسیار بد شمرده میشود.


خواب حیلوله

این خواب مختص بعد از ظهر است و در صورتی بدون مشکل است که ( 20 دقیقه ) کوتاه باشد.


خواب قیلوله

این خواب مناسب ظهر و ( 20 دقیقه ) کوتاه است ، برای بدن بسیار مفید است و باعث افزایش تمرکز و نشاط میشود.


خواب غیلوله

خواب انتهای روز و نزدیک به غروب آفتاب است ، این زمان خوابیدن بسیار بد است و باعث بیماری و کاهش برکت میشود.


بهترین زمان خوابیدن

حدود 1 ساعت پس از تاریک شدن هوا تا ابتدای نیمه شب ( 12 شب ) بهترین زمان برای خوابیدن است و هر ساعت آن برای بدن برابر با 2 ساعت خواب است ، کیفیت این خواب بسیار بالاست و باعث رفع خستگی میشود.


زمان و مکان مناسب و نامناسب خوابیدن

مکان های نامناسب خوابیدن

+ خوابیدن در پشت بامی که حفاظ و نرده ندارد.

+ خوابیدن در اتاقی که سقف آن بسیار بلند باشد.

+ خوابیدن در اتاقی که در و پنجره مناسبی نداشته باشد.

+ خوابیدن در اتاقی که در آن حشرات مرده و تار عنکبوت باشد.

+ خوابیدن در اتاقی که خاکروبه و زباله از آن خارج نشده باشد.

+ خوابیدن در اتاقی که شخص تنها باشد ( در خانه کسی نباشد ).

+ خوابیدن در اتاقی که نور مستقیم خورشید به آن بتابد ( بدون پرده باشد ).

+ خوابیدن در اتاقی که در آن مجسمه یا تصویر بزرگی از انسان روی دیوار باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *