تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف ک )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف ک )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف ک )


کرم : گرفتاری های کوچک ، سعی کنید از شرش خلاص شوید.


کتاب : گشایش در کارها ، کسب دانش و تفکر ، دوستی صمیمی و وفادار و دانا که هرگز نباید او را ترک کنید.


کت : گرمی ، عشق و محبت ، خلق و خوی بد خود را باید عوض کنید.


کوزه : با همسر خود را بطه زناشویی خوب داشتن.


کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید ، فرزند پسر ؛ به دست آوردن موفقیت به سختی ، گاهی بدی و سختی در کارها نیز تعبیر میشود.


کلید : حل مشکلات ، پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند ، موفقیت همه جانبه ؛ گشایش بخت و یافتن راه حلی برای مشکلات.


کلاه : رسیدن به جاه و مقام ، باپشتکار به مقام رسیدن ، از حیله دوستان خود را پنهان کنید ؛ کلاه خبر دهنده موفقیت است و نشان دهنده موفقیت های نهانی همراه با ریسک میباشد.


کفش : برای مرد ازدواج با زنی کدبانو و زیبا و برای زن قوت و نیرومندی میباشد ، کفش نماد ارثیه نیز میباشد ؛ مهمانی،دریافت خبرهای تعجب انگیز ، مهمان نا خوانده و خواستگار.


کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی و فریب و نیرنگ است ، دزدی و چپاول ، مواظب اموالتان باشید.


کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوهاست.


کلاغ : حساس و ظریف بودن ، تحول در رفتار و مهربانی.


کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع ، ارث و مسافرتی دریا را نشان میدهد ؛ سفری خوش و خبری خوب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *