تفسیر اشکال فنجان فال قهوه ( حرف آ )

تفسیر اشکال فنجان فال قهوه ( حرف آ )

تفسیر اشکال فنجان فال قهوه ( حرف آ )


آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است ، حاکم و سر پرست.


آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپر هیزید ، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.


آدم : اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کننده ای خواهیدداشت ؛ اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد ، اختلاف با اطرافیان است و اگر نزدیک دسته باشد ، ملاقات کنندهای خواهیدداشت و اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد هدیه ای در یافت میکنید.


آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در حل مشکلات.


آهو : همسر با وفا ، در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی ، زیبایی و کمروئی ؛ در طالع خود همسری با وفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.


آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمت کردن به صورت گروهی.


آتش بازی :  مشاجره، مشكلات شخصی و اتفاقی ناخوشایند است.


آب فشان : موفقیت و شادی ، در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.


آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقام والاتی و در کار بسته اش گشایش ایجاد میشود.


آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.


آفتاب : سمبل ، دانش ، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.


آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد و با کسی به نزاع بر خواهید خواست.


ابرو : نیت و آراستگی و دینداری در او به حد کمال میباشد.


ابر : کسی که ابر در فنجان اوست ، خداوند به او علم و حکمت عطا میفرماید و مردم از علم او بهرمند خواهند شد ؛ اما بودن ابرها در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره میکند.


انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی و بر آورده شدن حاجت هاست.


انسان : دو انسان چهره به چهره گفتگو و سازگاری ؛ دو انسان پشت به پشت نشانه دلخوریست و یک انسان به آمدن مهمان اشاره میکند و بعضی ها دیده شدن یک انسان در فال را به خود فالگیر تعبیر میکنند و دست در دست بودن یک زن و مرد به ازدواج ، دست در دست بودن دو زن به صحبت علیه کسی ، دست در دست بودن دو مرد رسیدن به سازگاری تعبیر میشود.


انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا و التماس و زاری به درگاه خداوند است.


انار : ازدواج با زن خوش صورت.


استخوان : نشانه مالی است که معیشت و زندگی او را از طریق آن میگذرد.


اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکند ؛  همچنین نشانه دشمنی بزرگ ، خشم ، کینه قدیمی ، احتیاط و هشدار میباشد.


اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنهاست.


اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه است.


اتومبیل : دلیل بر آن باشد که آرزو دارد به سفر دور و دراز بروید.


اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد ، سعی کنیید از محبت به اظرافیان غافل نشوید.


انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد ، اصراف نکنید.


انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به او ثروتی خواهد رسید.


انگشت : علامت یکی از عادات پنج گانه میباشد.


انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که به شما خواهد رسید ، مشکلاتی ایجاد خواهند شد.


ابر باران زا  : بعضی مسائل را توضیح میدهد ؛ بودن ابر در ته فنجان به حوادث ناراحت کننده اشاره میکند ؛ ابر باران زا در فنجان یک فرد یعنی خداوند به او علم و حکمت عطا میکند و مردم از او بهره مند می شوند ، همجنین نشانه تغییرات و نزول برکت و گذشتن و عبور از سختیهاست.


اسب سوار : مرد تازه ای در زندگی ، خبر خوش ، نامزدی ، برطرف شدن دلتنگی و آرزوها ، رسیدن مهمان و دوستی.


اسب : اسب سمبل آرزوهاست ، به خصوص به مژده ای در مورد دل اشاره میکند ، تغییرات در وضع زندگی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *