شناخت شخصيت با تابلو نقاشی

تست شناخت شخصيت تابلو نقاشی

تست شناخت شخصيت تابلو نقاشی

تابلویی که در عکس می‌بینید جاده‌ای را نشان میدهد که به یک خانه میرسد ، به نظر شما این تابلو چه چیزی کم دارد؟

1. درخت   2. آبگیر   3. چند انسان   4. ابر   5. ماشین

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1. درخت : در زندگی شخصی به بیشترین چیزی که اهمیت میدهید رشد معنوی خودتان است ، پیامی که در پشت این سوال قرار دارد و چیزی که انتخاب میکنید تا به صحنه اضافه شود نشانگر چیزی است که در زندگی شخصی برایتان اهمیت دارد.

با تغییر اولویت های زندگیتان انتخاب شی‌ جا افتاده در این صحنه نیز تغییر خواهد کرد ، این سوال را چند سال دیگر نیز از خود بپرسید تا دریابید که دیدگاهتان نسبت به چیزها تغییر یافته است یا خیر ؟

 

2. آبگیر : در زندگی شخصی به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید داشتن یک رویا است ، پیامی که در پشت این سوال قرار دارد و چیزی که انتخاب می‌کنید تا به صحنه اضافه شود نشانگر چیزی است که در زندگی شخصی برایتان اهمیت دارد.

با تغییر اولویت های زندگیتان انتخاب شی‌ جا افتاده در این صحنه نیز تغییر خواهد کرد ، این سوال را چند سال دیگر نیز از خود بپرسید تا دریابید که دیدگاهتان نسبت به چیزها تغییر یافته است یا خیر ؟

 

3. چند انسان : در زندگی شخصی به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رابطه داشتن با افراد دیگر است ، پیامی که در پشت این سوال قرار دارد و چیزی که انتخاب می‌کنید تا به صحنه اضافه شود نشانگر چیزی است که در زندگی شخصی برایتان اهمیت دارد.

با تغییر اولویت های زندگیتان انتخاب شی‌ جا افتاده در این صحنه نیز تغییر خواهد کرد ، این سوال را چند سال دیگر نیز از خود بپرسید تا دریابید که دیدگاهتان نسبت به چیزها تغییر یافته است یا خیر ؟

 

4. یک تکه ابر : در زندگی شخصی به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید دوست یا شریک زندگی تان است ، پیامی که در پشت این سوال قرار دارد و چیزی که انتخاب می‌کنید تا به صحنه اضافه شود نشانگر چیزی است که در زندگی شخصی برایتان اهمیت دارد.

با تغییر اولویت های زندگیتان انتخاب شی‌ جا افتاده در این صحنه نیز تغییر خواهد کرد ، این سوال را چند سال دیگر نیز از خود بپرسید تا دریابید که دیدگاهتان نسبت به چیزها تغییر یافته است یا خیر ؟

 

5. یک ماشین : در زندگی شخصی به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید پول و شهرت است ، پیامی که در پشت این سوال قرار دارد و چیزی که انتخاب می‌کنید تا به صحنه اضافه شود نشانگر چیزی است که در زندگی شخصی برایتان اهمیت دارد.

با تغییر اولویت های زندگیتان انتخاب شی‌ جا افتاده در این صحنه نیز تغییر خواهد کرد ، این سوال را چند سال دیگر نیز از خود بپرسید تا دریابید که دیدگاهتان نسبت به چیزها تغییر یافته است یا خیر ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *