تفسیر اشکال فال قهوه ( حروف ن ، ه )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حروف ن ، ه )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حروف ن ، ه )


نرده بام : موفقیت و پیروزی ، موفقیت شما حتمی است با صبر و شکیبایی آن را دنبال کنید ؛ کار زیاد و پیشرفت ، رسیدن به رفاه اقتصادی ؛ موفقیت اجتماعی ، ترقی و تغییرات مهم و مثبت است.


نخود : نشانگر غم و اندوه است ، در اثر مقاومت آنرا پشت سر خواهید گذاشت.


نان : سرور و خوشحالی ، در حد توانایی انفاق کنید تا مالتان برکت پیدا کند.


نامه : اخباری خوش که مدت هاست انتظارش را می کشید.


نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید رفت ، مسافرت دریایی خواهید داشت.


نوزاد : رهایی از غصه های کوچک و آرامش خانواده است.


ناقوس : دریافت اخباری مهم است.


نهنگ : خیر و روزی ، مسئله بزرگ قابل حل است.


هیزم : سخن چینی و بد عملی ، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.


هواپیما : مسافرت طولانی و دلپذیر ، نشانگر راه سریع به سمت هدف ؛ سفری ناگهانی ، رو به راه شدن کارها ؛ مسافرت هوایی ، راه دور و خبر از مسافر.


هدهد : خیر ، خوشی و رفاه ، بزرگی و مقام ، پیروزی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *