تعبیر خواب مخصوص هر روز ماه

تعبیر خواب مخصوص هر روز ماه

تعبیر خواب مخصوص هر روز ماه

تعبیر خواب روز 1 ماه   »   درست است
تعبیر خواب روزهای 2 ، 3 ماه   »   خوب و صحیح است
تعبیر خواب روزهای 4 ، 5 ماه   »   تا یکسال اثرش ظاهر میشود و باید صبر کرد
تعبیر خواب روزهای 6 ، 7 ، 8 ، 9 ماه   »   بسیار خوب و نیک است
تعبیر خواب روزهای 10 ، 11 ، 12 ماه   »   بسیار خوب و نیک است
تعبیر خواب روزهای 13 ، 14 ماه   »   نه خوب و نه بد است ، میانه است
تعبیر خواب روز 15 ماه   »   درست و زود اثر است
تعبیر خواب روزهای 16 ، 17 ، 18 ، 19 ماه   » بسیار درست و خوب و زود اثر
تعبیر خواب روزهای 20 ، 21 ماه   »   درست نیست و باطل است
تعبیر خواب روز 22 ماه   »   بسیار درست و خوب و زود اثر است
تعبیر خواب روزهای 23 ، 24 ، 25 ، 26 ماه   »   خوب نیست و تعبیری ندارد
تعبیر خواب روزهای 27 ، 28 ماه   »   خوب نیست و تعبیری ندارد
تعبیر خواب روزهای 29 ، 30 ماه   »   درست و خوب است
تعبیر خواب روز 31 ماه   »   درست است

+ تعبیر خواب روزهای ماه مختص امام صادق (ع) است و برای درک درست آن ، تاریخ قمری را با استفاده از تقویم با تاریخ شمسی همان روز مطابقت دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *