تعبیر خواب مخصوص هر روز ماه

تعبیر خواب مخصوص هر روز ماه

تعبیر خواب مخصوص هر روز ماه

تعبیر خواب روز 1 ماه   »   باطل است
تعبیر خواب روزهای 2 ، 3 ماه   »   برعكس است
تعبیر خواب روزهای 4 ، 5 ماه   »   به تاخیر افتد
تعبیر خواب روزهای 6 ، 7 ، 8 ، 9 ماه   »   صادق است
تعبیر خواب روز 10 ماه   »   باطل است
تعبیر خواب روزهای 11 ، 12 ، 13 ، 14 ماه   »   صادق است
تعبیر خواب روز 15 ماه   »   صادق است
تعبیر خواب روزهای 16 ، 17 ماه   »   به تاخیر افتد
تعبیر خواب روزهای 18 ، 19 ماه   »   صادق است
تعبیر خواب روزهای 20 ، 21 ماه   »   باطل است
تعبیر خواب روز 22 ماه   »   بسیار خوب است
تعبیر خواب روزهای 23 ، 24 ماه   »   برعكس است
تعبیر خواب روزهای 25 ، 26 ماه   »   باطل است
تعبیر خواب روزهای 27 ، 28 ماه   »   صادق است
تعبیر خواب روز 29 ماه   »   باطل است
تعبیر خواب روزهای 30 ، 31 ماه   »   صادق است

+ تعبیر خواب روزهای ماه مختص امام صادق (ع) است و برای درک درست آن ، تاریخ قمری را با استفاده از تقویم با تاریخ شمسی همان روز مطابقت دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *