تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف ت )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف ت )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حرف ت )


تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسیید و بر دشمنان غالب میشوید.


تبر : کسی که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد.


تیر و کمان : تعهد دروغی میکند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.


تیر : حق و درستی را زیر پا گذارد و نشانه ای است به طرف دوست و دشمن.


توپ : ورزش ، با ورزش کردن میتوانید از بیماری خلاصی یابید ؛ همچنین توپ به زندگی سخت و بدون ثبات اشاره می کند و به معنی بی اساسی و بی بنیانی زندگی و تغییرات بدون آرامش است.


ترازو : نشانه عدل و انصاف است ، ترازوی میزان ، از عدل و درستی حکم میکند ؛ رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه است.


تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد. موفقیت و خوشحالی.


تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ است.


تخم مرغ شکسته : یاس و نا امیدی و از بین رفتن بخت و اقبال است.


تخت خواب : ازدواج ؛ گاهی مواقع کسالت است یا اینکه به سفر بزرگی میرود و به جاه و مقامی خواهد رسید و بر دشمنان غالب میشود.


تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ و همچنین در یک دعوا فاتح شدن است.


تپه های منفرد : خطرات و دوستان بد میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *