تفسیر اشکال فنجان فال قهوه ( حرف پ )

تفسیر اشکال فنجان فال قهوه ( حرف پ )

تفسیر اشکال فنجان فال قهوه ( حرف پ )


پاکت : در یافت خبری شاد ، از راه دور خبر مسرت بخشی خواهید شنید.


پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت ؛ پیشروی اهداف ، استقامت و حرکت است.


پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.


پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر است ، موفقیت در زندگی و رفع غم و غصه ها و حل مسئله ای طولانی.


پروانه : در خیال و اندیشه بر سر میبرید و بر اثر ضعف و ناتوانی خود را به دردسر میندازید ؛ ماجرای عشقی پاک ، شادی های روزانه و بلند پروازی و حساس و ظریف بودن ، تحول ، مهربانی و بوالهوسی.


پرنده : خبر خوش ، ملاقات های سودمند و شادی بخش و ارمغان خوبی در راه دارید ؛ پرنده خبر دهنده بخت و اقبال است و اگر در نوک خود چیزی حمل کند به دریافت خبری خوب در آینده نزدیک اشاره می کند و پرنده ایستاده هم به سفری سودمند و یا شادی اشاره میکند.


پرده : کنجکاو بودن در زندگی ، میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.


پرچم : آماده مشکلات در زندگی باشید و از صحنه خارج نشوید ؛ نشانه خطر است.


پر : تن پروری ، زندگی در ناز و نعمت شما را سخت تن پرور و بیکار بار آورده است.


پیمانه : نظم و نظام در کارها و داشتن راستی و درستی با مردم است ، مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.


پول : نشانه آن است که وقت و انرژی خود را از دست میدهد و از چیزی رنج میبرید.


پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.


پنجره : نشانگر چشم است که گفته اند چشم دریچه روح است که اگر بسته باشد نا امیدی میرساند.


پنجره باز : یك شكست خوش عاقبت در پیش رو دارید.


پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.


پرستو : خبر خوب و تحولی جهشی که باید در آن محتاط بود.


پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *