فال نخود ( فال ایرانی بختياری )

فال نخود ( فال ایرانی بختياری )

فال نخود ( فال بختياری )

در میان عشایر بختیاری یكی از رایج ترین نوع استخاره یا فال گرفتن كه اغلب توسط افراد مسن ( مرد یا زن ) گرفته میشود فال نخود است كه میگویند بسیار به واقعیت نزدیك است.

برای گرفتن فال نخود ابتدا شخص نیت میکند سپس 41 نخود كه هم اندازه باشند را جدا میكنند و روی فرش یا مكانی صاف قرار میدهند سپس توسط دو دست آنها را جدا میكنند بطوری كه مقداری توسط دست راست و مقداری توسط دست چپ جدا شود و مقداری هم در وسط بماند ( در مجموع 3 قسمت ).

سپس نخود های هر قسمت را 4 تا 4 تا از هم جدا میكنند ( مثلا قسمت سمت راست را 4 تا 4 تا جدا میكنند ) ، چند حالت امكان دارد اتفاق بیفتد سپس به سراغ نخودهای وسطی و سمت چپی رفته و آنها را نیز 4 تا 4 تا جدا میكنند و هرچه باقی مانده بود را در بالای هر بخش قرار میدهند.

فال نخود ( فال ایرانی بختياری )

تفسیر تعداد نخودهای فال نخود

» اگر در مجموع 1 نخود بماند ( اگر در دو ردیف هیچ نخودی نباید و در ردیف دیگر فقط 1 نخود باقی بماند و مجموع 1 نخود باشد ) به آن فال خداوند میگویند و بسیار عالی است.

» اگر در مجموع 5 نخود بماند ( مجموع نخود سمت راست و چپ و وسط 5 نخود باشد ) به آن فال 5 تن آل عبا میگویند و مراد حاصل میشود.

» اگر در مجموع 9 نخود بماند ( مجموع نخود سمت راست و چپ و وسط 9 نخود باشد ) به آن فال نوح نبی اله میگویند كه بسیار خوب میباشد.

» اگر در مجموع 12 نخود بماند ( مجموع نخود سمت راست و چپ و وسط 12 نخود باشد ) به آن فال 12 امام میگویند كه خوب است.

» در حالت های دیگر اعداد شما باید از نیت خود چشم پوشی کنید یا انجام نیت تان را به تاخیر بیندازید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *