تفسیر اشکال فال قهوه ( حروف ل ، م )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حروف ل ، م )

تفسیر اشکال فال قهوه ( حروف ل ، م )


لامپ : رفتن به سوی روشنایی ، به سمت خوشبختی گام برداشتن ، ازدواجی موفق و سعادتمند.


لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرتی میرسند.


لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل ، گشایش و نیکبختی در زندگی.


مورچه : داشتن پشتکار و دور اندیشی ، با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید ؛ پرتلاش ، باغیرت بودن ، دریافت مزد زحمات.


مگس : مردم فرومایه که از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.


مسواک : دادن اموال خود به خویشان و دوستان ، بخشش و احسان کردن.


مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن ، عشق پاک ، سعادت در زندگی زناشویی.


مرغ : رسیدن به مال و ثروت اما مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.


ماه : عشق و نامزدی ، ازدواج با همسری خوش سیما و صاحب مقام ؛ ناراحتی روحی و روانی ؛ ماه تمام به ماجراهای عشقی و ماه نیمه هم به طرح های جدید تعبیر میشود.


ماهی : موفقیت و شانس ، خوشحالی کوتاه مدت پولی كه میزان آن متناسب با اندازه ماهی است.


میز : یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی.


مار : دشمنی ؛ دشمنی زیرک است که از پشت حمله میکند ؛ امانت ، افترا ، خدعه ، حسادت و ریای زن یا مرد است.


مهر و سجاده : دعا و نذر و نیت خیر است.


میمون : زیرکی و موزیگری ؛ شیطنت و جستن از خطر.


مربع : میراث و سود ؛ اگر بزرگ باشد به معنی سود و بهره ای بزرگ ؛ خانه تازه ، سعادت ، بشارت و شادی و شور عشق.


مستطیل : در فکر خانواده بودن ؛ گرفتاری خانوادگی و دعوا.


مثلث : موفقیت در امور اقتصادی و ارث بردن از دیگران.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *